Samarbeid med SeFi

Senter for flyktningekompetanse og integrering SeFi satser nå på Læreglede, og
jeg kurser lærere i metoden med bruk av Mottaksboka, Lesegledebøkene og Skriveglede. Vi gleder oss alle til samarbeidet.